Polityka Prywatności

Cieszymy się Twoim zainteresowaniem Grupą Schaeffler (Schaeffler AG oraz jej podmiotami powiązanymi) oraz naszymi produktami. Ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z naszej oferty online jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzając dane osobowe przestrzegamy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

I. Ogólne informacje

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo zbieramy Twoje dane osobowe i je wykorzystujemy wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, jak również zawartości i usług oferowanych na naszej stronie internetowej. Twoje dane osobowe są na bieżąco przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie po udzieleniu przez Ciebie stosownej zgody, chyba że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dozwolone na podstawie przepisów prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz prawa lokalnego o ochronie danych osobowych.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych celach, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest skuteczne wyłącznie na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie danych na podstawie udzielonej uprzednio zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy na Twoją prośbę odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cel przetwarzania danych jest uregulowany w stosownych dokumentach umownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO będzie stanowił podstawę prawną.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Schaeffler lub przez stronę trzecią (np. ustalenia lub obrony roszczeń; zapewnienia bezpieczeństwa IT; zapobiegania przestępstwom; prowadzenia działalności i dalszego rozwoju usług i produktów) i jeżeli Twoje interesy, podstawowe prawa i wolności jako osoby, której dane dotyczą nie mają nadrzędnego charakteru wobec wyżej wspomnianych interesów, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Usunięcie i okres przechowywania danych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia określonych celów. Ponadto, takie przechowywanie może odbywać się w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, RODO lub innych przepisów, którym podlega administrator. Jeżeli dane nie będą dłużej potrzebne lub jeżeli okres ich przechowywania określony w wyżej wspomnianych przepisach prawa upłynie, Twoje dane będą usuwane na bieżąco.

4. Dostęp do danych osobowych w ramach Grupy Schaeffler i przez podmioty trzecie

Spółki z Grupy Schaeffler uzyskują dostęp do Twoich danych, których wymagają w ramach „ograniczonego uprawnienia” (dostęp użytkownika do możliwie najmniejszego zakresu danych) oraz na zasadzie „niezbędnej wiedzy” (znajomość danych tylko, jeżeli jest to konieczne).

Możemy przekazywać dane podmiotom trzecim spoza Grupy Schaeffler, jeżeli jest to niezbędne, wymagają tego przepisy prawa, jeśli taka zgoda została przez Ciebie udzielona lub jeżeli podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych przestrzegają wymogów RODO oraz prawa lokalnego o ochronie danych osobowych.

Na mocy niniejszej Polityki odbiorcami danych osobowych mogą być: określone specjalistyczne działy wewnętrzne oraz zewnętrzni usługodawcy, jeżeli jest to konieczne.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Przekazywanie danych do państw spoza EU/EOG (tzw. państwa trzecie) będzie się odbywało wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne lub wymagane prawem, została przez Ciebie udzielona zgoda lub w ramach przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający. Jeżeli dostawcy usług znajdują się w państwach trzecich, oprócz pisemnych instrukcji, są zobowiązani przestrzegać standardów ochrony danych w Europie poprzez wyrażenie zgody na standardowe klauzule umowne UE.

6. Bezpieczeństwo IT i linki do stron internetowych podmiotów trzecich

Grupa Schaeffler stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, które przetwarza przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, manipulacją, utratą lub dostępem nieuprawnionych osób. Zabezpieczenia te są stale rozwijane zgodnie z możliwościami technicznymi.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców. Nasza Polityka Prywatności nie dotyczy tych stron internetowych.

7. Obowiązek podawania danych osobowych

Zawierając umowę, jesteś zobowiązany podać dane osobowe niezbędne do przygotowania, wykonania i rozwiązania umowy oraz wywiązania się z wynikających z niej obowiązków lub które Schaeffler musi zbierać na mocy przepisów prawa. Bez tych danych nie może być zawarta z Schaeffler jakakolwiek umowa.

Jeśli na naszej stronie internetowej kierujemy do Ciebie oferty i usługi, z których możesz dobrowolnie skorzystać, nie musisz podawać nam swoich danych, jednakże bez Twoich danych nie będziesz mógł korzystać z naszych ofert i usług.

8. „Profilowanie” i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie używamy w pełni zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Schaeffler zasadniczo nie korzysta z „profilowania”. Jeżeli będziemy stosowali go w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Cię o osobno, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a jeżeli będzie to konieczne, uzyskamy Twoją uprzednią zgodę.

9. Źródło Twoich danych osobowych

Korzystamy z danych, które otrzymujemy od Ciebie.

II. Przetwarzanie danych w celu udostępniania strony internetowej i tworzenie plików logowania

Odwiedzając naszą stronę internetową, domyślnie nasze strony uzyskują i zbierają takie dane, jak nazwa Twojego dostawcy internetowego, Twój adres IP, strona internetowa, z której nas odwiedzasz, strony internetowe odwiedzane przez Ciebie na naszej stronie internetowej oraz data i czas trwania wizyty. Takie dane są przechowywane w plikach logowania w naszych systemach. Jednakże korzystanie z adresu IP jest ograniczone w niezbędnym technicznym zakresie i jest on skrócony, a co za tym idzie używany wyłącznie anonimowo tak, że nie ma możliwości przypisania adresu IP do użytkownika. Dane nie są łączone z danymi osobowymi.

Podstawą prawną okresowego przechowywania jest art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Czasowe przechowywanie skróconego adresu IP przez nasze systemy jest technicznie konieczne do wyświetlenia strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym. Przechowywanie w plikach logowania odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane nie są analizowane w celach marketingowych w tym kontekście. Dlatego też, mamy prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach logowania jest niezbędne do działania strony internetowej. Dlatego też, nie ma możliwości, abyś jako użytkownik sprzeciwił się takiemu przetwarzaniu.

III. Przetwarzanie danych w odniesieniu do usług oferowanych na stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej oferowane są różne usługi, i w celu skorzystania z niej prosimy Ciebie o podanie danych osobowych. W tym kontekście podanie nam danych osobowych jest zawsze opcjonalne.

1. Zamawianie publikacji

Możesz zamawiać publikacje oferowane na naszej stronie internetowej. Aby złożyć zamówienie, jesteś zobowiązany wprowadzić w odpowiedniej rubryce tytuł, imię, nazwisko, firmę, nazwę ulicy, kod pocztowy, miasto, państwo federalne, adres e-mail i numer telefonu. Będziemy przechowywali te dane osobowe, a także przekazywali je do PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Straße 2, 74172 Neckarsulm („PVS”), aby również tam je przechowywać. W momencie wysłania przez Ciebie zamówienia zostaną zapisane również data i godzina Twojego wejścia. Podczas składania zamówienia zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.

PVS drukuje i przesyła zamówione publikacje bezpośrednio do Ciebie pocztą. My i PVS korzystamy z Twoich danych osobowych wyłącznie w celu obsługi Twoich zamówień.

Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. aRODO.

Twoje dane osobowe i dodatkowe dane zebrane podczas procesu składania zamówienia usuniemy po upływie sześciu miesięcy. Usuwanie danych w PVS odbywa się po zakończeniu procesu składania i wysyłania zamówienia a ustawowe okresy ich zatrzymywania upływają.

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprivacy@schaeffler.com. W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane jako część kontaktu zostaną usunięte ze skutkiem na przyszłość. W zależności od czasu wycofania zgody, możemy nie być w stanie dostarczyć zamówionych publikacji.

W czasie procesu składania zamówień pliki cookie są umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym w celu przechowania Twojego koszyka. Więcej informacji na temat używanych plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie (poniżej).

2. Korzystanie z naszych formularzy kontaktowych i zgłoszeniowych

Strona internetowa zawiera formularze kontaktowe i zgłoszeniowe, które można wykorzystać do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną.

Aby skorzystać z formularzy kontaktowych, musisz wprowadzić obowiązkowe informacje w odpowiedniej masce danych wejściowych oznaczonej gwiazdką (np. Twój adres e-mail). Wszystkie pozostałe informacje są dla ciebie opcjonalne. Te dane osobowe zostaną przesłane do działu naszej firmy odpowiedzialnego za przetwarzanie i przechowywanie w naszych systemach. W momencie wysłania wiadomości, data i godzina wejścia zostaną zapisane. Uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych w procesie zapytania.

Dane wypełnione w masce danych wejściowych zostaną użyte wyłącznie w celu przetworzenia zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu procesu komunikacji.

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprivacy@schaeffler.com. W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane jako część kontaktu zostaną usunięte ze skutkiem na przyszłość. W zależności od czasu wycofania zgody, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

3. Korzystanie z ofert usług informacyjnych Schaeffler

Na stronie internetowej oferujemy możliwość bezpłatnej rejestracji do ofert usług informacyjnych Schaeffler.

Po zarejestrowaniu się do ofert usług informacyjnych Schaeffler i wyrażeniu przez Ciebie odpowiedniej zgody, będziesz otrzymywał reklamy i informacje (np. newsletter, zaproszenia na targi i wydarzenia, informacje o produktach, usługach, ofertach i promocjach, w tym sondaże i wiadomości firmowe) Grupy Schaeffler, na przykład, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, wiadomości SMS i/lub usług komunikatora internetowego, np. WhatsApp, do kontaktów podanych przez Ciebie podczas rejestracji do ofert usług informacyjnych za pomocą maski danych wejściowych. Aby skorzystać z usług informacyjnych, musisz podać adres e-mail oraz inne informacje oznaczone jako obowiązkowe w masce danych wejściowych, takie jak: nazwa, firma i numer telefonu. Te dane zbierane są, aby przesyłać Ci reklamy i informacje. W tym celu, możemy również zaangażować strony trzecie (usługodawcy), z którymi mamy zawartą umowę na przetwarzanie danych, i przekazać Twoje dane którejkolwiek z tych stron trzecich. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany przez Ciebie adres e-mail. Rejestracja będzie skuteczna z chwilą jej potwierdzenia poprzez kliknięcie na link w wiadomości e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane zostaną usunięte, gdy ich przetwarzanie nie będzie już konieczne. Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo rejestracja usługi informacyjnej będzie aktywna. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe@schaeffler.com lub klikając na link „anuluj subskrypcję” otrzymany w wiadomości, ze skutkiem na przyszłość, a tym samym wyrejestrowując się z usług informacyjnych. W takim przypadku, wszystkie dane osobowe przechowywane dla potrzeb komunikacji zostaną usunięte. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

4. Tworzenie profilu użytkownika w celu zindywidualizowania reklam i informacji

Chcemy kierować do Ciebie możliwie najbardziej zindywidualizowane oferty. Chcielibyśmy korzystać z informacji o Twoich zachowaniach jako użytkownika, które dostarczasz i generujesz automatycznie odwiedzając naszą stronę internetową, w celu stworzenia reklam dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań. W tym celu poprosimy Ciebie o osobną zgodę na utworzenie spersonalizowanego profilu użytkownika.

W profilu użytkownika przechowujemy dane osobowe, które nam przekazałeś rejestrując się w „Serwisie informacyjnym Schaeffler” wraz z danymi dotyczącymi Twojego ruchu na tej stronie internetowej i/lub w komunikacji informacyjnej i reklamowej, którą do Ciebie wysłaliśmy. Dane o ruchu to informacje o Twoim zachowaniu jako użytkowniku, np. do jakich kolumn, artykułów i treści, uzyskujesz dostęp na tej stronie internetowej lub w naszym newsletterze, oraz o jakiej porze, w tym potwierdzenia odbioru i odczytu wiadomości e-mail i newsletterów.

Analizujemy profil takiego użytkowania wyłącznie po to, aby wysyłać do Ciebie zindywidualizowane informacje i reklamy, pod warunkiem uzyskania Twojej oddzielnej zgody na wykorzystanie danych do celów informacyjnych i reklamowych w związku z rejestracją w „Serwisie informacyjnym Schaeffler”. W tym celu, możemy również zaangażować strony trzecie (usługodawcy), z którymi mamy zawartą umowę na przetwarzanie danych, i przekazać Twoje dane którejkolwiek z tych stron trzecich.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane zostaną usunięte jak tylko przestanie być konieczne ich zbieranie. Dlatego dane będą przechowywane tak długo, jak długo Twoja zgoda na śledzenie danych będzie aktywna. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres unsubscribe@schaeffler.com lub klikając na link „anuluj subskrypcję” otrzymany w wiadomości, ze skutkiem na przyszłość, a tym samym wyrejestrowując się ze śledzenia danych. W takim przypadku, wszystkie dane osobowe przechowywane dla potrzeb komunikacji zostaną usunięte. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

IV. Używanie plików cookie

Używamy plików cookie, abyś mógł w możliwie najlepszy sposób korzystać z naszej strony internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi naszą stronę, plik cookie może być zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający wyraźną identyfikację przeglądarki po ponownym wejściu na stronę.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące używania plików cookie na naszej stronie internetowej i związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na temat używanych plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie (poniżej), dostępnej także na stronie internetowej firmy Schaeffler.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki nawet po podziale strony.

Ponadto, używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby umożliwić analizę zachowania użytkownika podczas surfowania.

Odwiedzając naszą stronę internetową użytkownik jest informowany o używaniu plików cookie i proszony o zapoznanie się z polityką prywatności.

Celem korzystania z technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania z naszej strony internetowej dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po podziale strony. Dane użytkownika zebrane za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie firmy Schaeffler.

Pliki cookie są wykorzystywane do analizy w celu poprawy jakości naszej strony internetowej oraz jej zawartości. Analityczne pliki cookie pokazują nam jak używana jest strona internetowa tak, abyśmy mogli na bieżąco optymalizować naszą ofertę. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie firmy Schaeffler.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę internetową. Dlatego, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Zapisane już pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

V. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą zgodnie z RODO i masz następujące prawa:

1. Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Możesz żądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. W takim przypadku, możesz żądać od nas dostępu do informacji przewidzianych prawem (patrz art. 15 ust. 1 RODO). Powiadomimy Cię również o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO w kontekście przekazywania danych, w przypadku gdy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Masz prawo do sprostowania lub uzupełniania danych, jeśli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Musimy sprostować dane niezwłocznie.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych (patrz art. 18 (1)RODO), masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji o konsekwencjach określono w art. 18 ust. 2 i 3 RODO.

4. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a my jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeśli zajdzie którakolwiek z przyczyn określonych w art. 17ust. 1 RODO. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.

5. Prawo do powiadomienia

Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani powiadomić każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku. Jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o tych odbiorcach, jeżeli tego zażądasz.

6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Więcej informacji w art. 20 RODO.

7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO z przyczyn związanych z Twoją daną sytuacją. Więcej informacji w art. 21 RODO.

Ponadto, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

VI. Dane kontaktowe do administratora

Schaeffler Polska Sp.zo.o.

ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Polska

E-Mail: info.pl@schaeffler.com

VII. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Schaeffler AG

Inspektor Ochrony Danych

Industriestraße 1-3

91074 Herzogenaurach

Germany

Telephone: +49 9132 82-1476

Fax: +49 9132 82-5901

Email: Dataprivacy@schaeffler.com

Status: Wersja 2.0, 30.05.2018

Polityka cookies

Informacja o używaniu plików cookie

Kiedy będziesz odwiedzał strony internetowe Schaeffler AG i spółek, w których Schaeffler AG posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały (Grupa Schaeffler), na Twoim urządzeniu końcowym będą przechowywane informacje w formie tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej, zapisywanie ustawień oraz danych w przeglądarce, a także pozwalają dostosować stronę internetową do Twoich zainteresowań oraz wyświetlać reklamy w oparciu o zainteresowanie na innych stronach internetowych. Nie zbieramy żadnych danych osobowych za pomocą plików cookie, chyba że wyraźnie wyrazisz na to zgodę.

1. Rodzaje plików cookie

W zależności od funkcji i celu, pliki cookie można podzielić na dwie kategorie: niezbędne technicznie pliki cookie i opcjonalne pliki cookie. Mogą istnieć również pliki cookie, które umieszczamy, jako operator strony internetowej (tzw. pliki cookies pierwszej strony internetowej) oraz pliki, które są wykorzystywane na innej stronie internetowej niż nasza strona (tzw. pliki cookies innej strony internetowej). Zasadniczo każdy plik cookie można usunąć czyszcząc pamięć podręczną przeglądarki, przez co traci on natychmiast ważność.

Poniżej znajduje się lista wszystkich cookies, które mogą być używane na naszych stronach internetowych, a także dodatkowe informacje na temat celu, okresu ważności i ich rodzaju.

Technicznie niezbędne pliki cookie

Technicznie niezbędne pliki cookie są wymagane w celu umożliwienia Ci poruszania się po naszych stronach internetowych oraz obsługi podstawowych funkcji na naszych stronach internetowych. Bez tych plików korzystanie z naszych stron może być ograniczone.

 • SchaefflerGroup.Session: Zlicza liczbę sesji i przypisuje anonimowy identyfikator każdemu odwiedzającemu użytkownikowi. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _haupia_id: Zapewnia funkcjonalność wyszukiwarki na stronie. Czas ważności: 30 minut od ostatniego dostępu. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • loglevel: Śledzenie błędów na stronie internetowej. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)
 • scf_cookielayer_storage: Przechowuje informacje o tym, czy użytkownik potwierdził powiadomienie o plikach cookie Czas ważności: 30 dni Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)
 • localstorage: Sprawdza, czy lokalna pamięć jest dostępna w używanej przeglądarce. Czas ważności: 1 minute. Type: pliki cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)
 • sc_mb_dl: Służy do czasowego przechowywania koszyka zakupów w celu zamówienia mediów drukowanych. Bezterminowy okres ważności. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)
 • sc_mb_or: Służy do czasowego przechowywania koszyka zakupów w celu zebrania mediów do pobrania. Bezterminowy okres ważności. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)
 • bitmovinplayer_config: Określa początkową szybkość transmisji bitów do odtwarzania plików wideo i przechowuje inne ustawienia, takie jak głośność dźwięku. Bezterminowy okres ważności. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)
 • PHPSESSID: Zlicza liczbę sesji sieci dostarczania treści i przypisuje anonimowy identyfikator każdemu odwiedzającemu użytkownikowi. Czas ważności: UDo zakończenia sesji. Typ: Pliki cookie innej strony osobowej (schaeffler-cdn.com)
 • repxpertCookiePermission: Przechowuje informacje o tym, czy użytkownik potwierdził powiadomienie o plikach cookie. Czas ważności: 30 dni. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • JSESSIONID: Zlicza liczbę sesji i przypisuje anonimowy ID każdemu odwiedzającemu użytkownikowi. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • cookiesession1: Zlicza liczbę sesji i przypisuje anonimowy identyfikator każdemu odwiedzającemu użytkownikowi. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • cookiesAccepted: Przechowuje informacje o tym, czy użytkownik potwierdził powiadomienie o plikach cookie. Czas ważności: 90 dni. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • schaeffler-tomorrow-cookielayer: Przechowuje informacje o tym, czy użytkownik potwierdził powiadomienie o plikach cookie. Czas ważności: 90 dni. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • schaeffler-tomorrow-intro: Przechowuje informację, czy intro (biały obszar z logo Tomorrow) wyświetliło się na stronie głównej bieżącej sesji. Intro powinno wyświetlić się tylko raz na sesję. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej

Opcjonalne pliki cookie

Opcjonalne pliki cookie zbierają informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, służą jej optymalizacji i umożliwiają przygotowanie raportów o prawdopodobnych zainteresowaniach i prawdopodobnych cechach demograficznych odwiedzających użytkowników. Mogą być również wykorzystywane do oferowania ukierunkowanych treści, które są istotne dla użytkowników i dostosowane do ich zainteresowań. Te ostatnie informacje mogą być udostępniane podmiotom trzecim, takim jak reklamodawcy.

 • _ga: Google Analytics i funkcje reklamowe Google: ten plik cookie umożliwia nam analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą Google Analytics i zapewnia funkcjonalność opcji reklamowych Google. Służy rozróżnieniu poszczególnych odwiedzających użytkowników. Czas ważności: 2 lata. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _gid: Google Analytics i funkcje reklamowe Google: ten plik cookie umożliwia nam analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą Google Analytics i zapewnia funkcjonalność funkcji reklamowych Google. Służy rozróżnieniu poszczególnych odwiedzających. Czas ważności: 24 godziny . Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _gat: Google Analytics i funkcje reklamowe Google: ten plik cookie umożliwia nam analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą Google Analytics i zapewnia funkcjonalność opcji reklamowych Google. Służy rozróżnieniu poszczególnych odwiedzających. Czas ważności: 1 minuta. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _ga-disable: Wyłącza Google Analytics dla bieżącej strony internetowej. Bezterminowy okres ważności. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • conversion, doubleclick, _gac, _gads: Te pliki cookie mają być zgodne z zasadami reklamowymi Google i mierzą konwersje. Można je umieścić za pomocą funkcji remarketingu lub za pośrednictwem Google AdWords. Czas ważności: Do 540 dni. Typ: Pliki cookie innej strony internetowej (google.com, googleadservices.com, doubleclick.net)
 • VASTUtil; totalcalls; totalcallstimeout: Służy do komunikacji między serwerem reklamowym a odtwarzaczem multimedialnym wideo. Operator strony internetowej nie wykorzystuje tych plików cookie; niemniej, są one umieszczane za pośrednictwem odtwarzacza multimedialnego wideo i nie zawierają żadnych informacji . Bezterminowy okres ważności. Typ: pliki cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)
 • schaeffler75_*: Zarządza ankietą zadowolenia użytkowników na tej stronie internetowej. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookie innej strony internetowej (myaudience.de)
 • AkamaiAnalytics_BrowserSessionId: Przypisuje anonimowy identyfikator każdemu odwiedzającemu użytkownikowi odtwarzającemu video. Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • akamai_clientId: Przypisuje anonimowy identyfikator każdemu odwiedzającemu użytkownikowi odtwarzającemu video. Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Bezterminowy okres ważności. Typ: pliki cookies pierwszej strony internetowej (lokalna pamięć)
 • HTML_BitRateBucketCsv: Mierzy czas odtwarzania filmów wideo w odtwarzaczu multimedialnym wideo na użytkownika w zależności od szybkości transmisji. Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • HTML_VisitCountCookie: Zlicza liczbę wyświetleń wideo w odtwarzaczu multimedialnym wideo. Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • HTML_VisitIntervalStartTime: Mierzy czas rozpoczęcia przerwy między odwiedzinami na stronie internetowej w odtwarzaczu multimedialnym wideo. Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • HTML_VisitValueCookie: Oblicza wartość wizyty na stronie internetowej z czasu odtwarzania wideo w odtwarzaczu multimedialnym wideo na jedną wizytę i liczbę procesów ponownego buforowania podczas odtwarzania. Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • HTML_isPlayingCount: Oblicza, ile razy dane wideo zostało odtworzone w odtwarzaczu multimedialnym wideo. Służy do analizy odtwarzacza multimedialnego wideo. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _hjClosedSurveyInvites: Ten plik cookie jest ustawiany w chwili interakcji użytkownika z wyskakującą ankietą Hotjar. Zapewnia on, że ta sama ankieta jest wyświetlana użytkownikowi tylko raz. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _hjDonePolls: Ten plik cookie jest ustawiany z chwilą wypełnienia przez użytkownika ankiety Hotjar w Widżecie Badania Opinii Publicznej. Zapewnia on, że ta ankieta nie wyświetli się ponownie użytkownikowi po jej wypełnieniu. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _hjMinimizedPolls: Ten plik cookie jest ustawiany z chwilą zminimalizowania okna Widżetu Badania Opinii Publicznej Hotjar. Zapewnia on, że okno pozostanie zminimalizowane podczas poruszania się użytkownika po stronie. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _hjDoneTestersWidgets: Ten plik cookie jest ustawiany w chwili przedłożenia przez użytkownika swoich danych za pomocą Widżetu Pozyskiwania Użytkowników Hotjar. Zapewnia on, że ten sam formularz nie wyświetli się ponownie po jego wypełnieniu przez użytkownika. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _hjMinimizedTestersWidgets: Ten plik cookie jest ustawiany z chwilą zminimalizowania okna Widżetu Badania Opinii Publicznej Hotjar. Zapewnia on, że okno pozostanie zminimalizowane podczas poruszania się użytkownika po stronie internetowej. Czas ważności: 1 rok Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • _hjIncludedInSample: Ten plik cookie pozwala Hotjar uzyskać wiedzę, czy użytkownik należy do grupy użytkowników, która jest używana do Śledzenia „lejkowego” Hotjar. Czas ważności: 1 rok. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • emos-session: Ten plik cookie pozwala nam na analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą Econda. Służy rozróżnieniu pomiędzy poszczególnymi odwiedzającymi użytkownikami. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookie innej strony internetowej (econda-monitor.de)
 • emos-visitor: Ten plik cookie pozwala nam na analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą Econda. Służy rozróżnieniu poszczególnych odwiedzających użytkowników. Czas ważności: 2 lata. Typ: Pliki cookie innej strony internetowej (econda-monitor.de)
 • emos_jcsid: Ten plik cookie pozwala nam na analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą Econda. Służy rozróżnieniu poszczególnych odwiedzających użytkowników. Czas ważności: Do zakończenia sesji. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej
 • emos_jcvid: Ten plik cookie pozwala nam na analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej za pomocą Econda. Służy rozróżnieniu poszczególnych odwiedzających użytkowników. Czas ważności: 2 lata. Typ: Pliki cookies pierwszej strony internetowej

W szczególności informujemy o następujących usługach i plikach cookie:

a) Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics. Usługi analitycznej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę tego, jak korzystasz ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat sposobu korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednakże, jeśli na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W naszym imieniu Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy sposobu korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia dalszych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu do operatora strony internetowej.

Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Zwracamy uwagę, że na nasze stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „anonymizeIp;” w celu zagwarantowania anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Możesz zapobiec takiemu zbieraniu przez Google Analytics klikając na następujący link Wyłącz Google Analytics. Plik cookie opt-out zostanie ustawiony, co uniemożliwi zbieranie Twoich danych w przyszłości, gdy będziesz odwiedzać naszą stronę internetową. Ewentualnie, możesz również pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji o Warunkach korzystania z Google Analytics i Polityka prywatności są dostępne na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://policies.google.com/.

b) Funkcje reklamowe Google

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji reklamowych Google. Google używa plików cookie do korzystania z opisanych funkcji reklamowych. Za pomocą plików cookie zachowanie użytkownika może być analizowane podczas odwiedzania strony internetowej, a następnie wykorzystywane, na przykład, do reklam w oparciu o sposób korzystania i zainteresowania.

Nasza strona korzysta z funkcji Remarketingu Google. Umożliwia ona adresowanie do użytkowników odwiedzających stronę internetową reklam opartych na ich zainteresowaniach, gdy odwiedzają inne strony internetowe w Google Display Network [Sieć Reklamowa Google] lub korzystają z wyszukiwarki Google i wcześniej odwiedzili określone części tej strony. Funkcja Remarketingu może umieścić plik cookie Google’s DoubleClick.

Gdy przeprowadzamy kampanię marketingową, której celem jest reklama online, używamy AdWords do wyświetlania reklam w oparciu o Twoje prawdopodobne zainteresowania i korzystanie przez Ciebie z tej strony internetowej za pomocą Funkcji Remarketingu. W zależności od celu kampanii, tzw. plik cookie konwersji lub plik cookie dla preferencji reklamowych Google może zostać umieszczony do śledzenia, czy użytkownik widział i kliknął na reklamie.

Funkcje reklamowe Google Analytics raportują do sieci reklamowej Google wrażenia, a także prawdopodobne cechy demograficzne i prawdopodobne zainteresowania użytkowników odwiedzających stronę internetową. Twoje prawdopodobne dane demograficzne i prawdopodobne zainteresowania są ujawniane przez sposób korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i aplikacji lub za pośrednictwem innych firm, które również korzystają z Funkcji Reklamowych Google, w celu zrozumienia Twoich prawdopodobnych zainteresowań. Te informacje są przechowywane w pliku cookie dla preferencji reklamowych Google oraz w pliku cookie Google DoubleClick i mogą być przekazywane stronom trzecim, np. reklamodawcom.

Google nie będzie łączył adresu IP przesyłanego przez przeglądarkę z innymi danymi Google. Żadne dane osobowe nie będą zbierane, przekazywane ani analizowane.

Poniższy link zawiera informacje o tym, jak zapobiegać zbieraniu danych przez funkcje reklamowe Google: https://support.google.com/ads.

Więcej informacji o funkcjach reklamowych Google i używaniu plików cookie, jak również polityka prywatności funkcji reklamowych Google są dostępne na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ lub https://policies.google.com/.

c) Hotjar

Korzystamy z Hotjar, aby poprawić wrażenia użytkownika oraz działanie naszej strony internetowej. Do tego celu Hotjar używa plików cookie.

Hotjar jest usługą, która analizuje zachowania użytkowników stron internetowych i ich reakcje. Odbywa się to za pomocą anonimowych zapisów ruchu użytkownika i kliknięć na stronie internetowej. Ponadto, zbiera ona i statystycznie ocenia informacje o systemie operacyjnym użytkownika i przeglądarce, a także o linkach przychodzących i wychodzących, lokalizacji geograficznej, rozdzielczości ekranu i kategorii urządzenia. Narzędzie analityczne pozwala nam obserwować zanonimizowane zachowanie użytkowników strony internetowej, podczas gdy narzędzia reakcji pomagają nam identyfikować działania użytkowników, takie jak komentowanie lub publikowanie opinii. Hotjar nie ujawnia tych informacji podmiotom trzecim. Więcej informacji na temat zbierania i przetwarzania danych przez Hotjar jest dostępne tutaj: https://www.hotjar.com/privacy.

Możesz wyłączyć analizę Twojego zachowania przez Hotjar na jego stronie internetowej: https://www.hotjar.com/opt-out

d) Econda

Dla celów projektowania zorientowanego na potrzeby użytkownika i optymalizacji naszej strony internetowej, anonimowe dane są zbierane i przechowywane za pomocą rozwiązań i technologii Econda GmbH, a profile użytkowania są tworzone w oparciu o te dane przy użyciu pseudonimów. W tym celu, mogą być użyte pliki cookie, aby umożliwić rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile użytkowania nie będą łączone z danymi posiadacza pseudonimu bez wyraźnej zgody odwiedzającego użytkownika. W szczególności uniemożliwia się rozpoznanie adresów IP, zaraz po ich otrzymaniu tak, że przypisanie profili użytkowania do adresów IP nie jest możliwe.

Użytkownicy odwiedzający tę stronę internetową mogą w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec zbierania i przechowywania danych przez Econda ze skutkiem na przyszłość pod adresem:

https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/. Plik cookie opt-out zostanie umieszczony na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na temat polityki prywatności Econda jest dostępne tutaj: https://www.econda.de/en/data-protection/..

2. Zarządzanie plikami cookie

Możesz wnieść sprzeciw wobec używania plików cookie, aby nie były one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. Można to zrobić, np. przez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce internetowej. Jednakże chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może być niemożliwe.

Jeśli chcesz dezaktywować pojedyncze pliki cookie lub usługi na naszej stronie internetowej, niezbędne informacje na temat odpowiednich usług znajdziesz w sekcji 1 niniejszej Polityki plików cookie.

Poniżej zamieściliśmy linki, które zawierają szczegółowe informacje o wyłączeniu plików cookie w popularnych przeglądarkach:

 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
 • Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416
 • Safari https://support.apple.com/kb/PH21411

Chcielibyśmy również zwrócić Twoją uwagę na dezaktywację Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) oraz dezaktywację Digital Advertising (http://www.aboutads.info/choices).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki cookies, prosimy o kontakt na adres e-mail Dataprivacy@Schaeffler.com

Status: Version 1.0, 08.05.2018