Ochrona danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Ochrona prywatności podczas korzystania z naszych usług online jest dla nas bardzo ważna. Działamy zgodnie z wymogami prawnymi kraju, w którym ma miejsce gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. W Republice Federalnej Niemiec, prawem właściwym jest federalna ustawa o ochronie danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

W czasie kiedy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, nasze serwery zapisują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, adres IP, stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę, nasze strony odwiedzone przez użytkownika, jak również datę i czas trwania wizyty. Dane poddaje się analizie statystycznej. Nie jest to powiązane z jakimikolwiek danymi osobowymi. Używamy plików cookies w celu poznania preferencji odwiedzających, tak, byśmy mogli odpowiednio modyfikować zawartość naszych stron internetowych. Każdy indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Dane osobowe są zapisywane, jedynie wówczas gdy są wprowadzone dobrowolnie w związku ze świadczeniem usług internetowych.

Wykorzystywanie I przekazywanie danych osobowych, gromadzenie danych wyłącznie do szczególnych celów oraz inne opcje

Używamy danych technicznych dla celów administrowania stronami internetowymi. Oznacza to, że korzystamy z danych osobowych w celu zarządzania obecnymi klientami i tymi, ogólnie zainteresowanymi firmą, aby przekazać informacje o nowych produktach, udostępnić ankiety dotyczące produktów i do wewnętrznych akcji marketingowych w wymaganym zakresie. Udział użytkowników jest dobrowolny. Jeśli nie chcesz brać udziału, możliwe jest zrezygnowanie z tych usług w dowolnym momencie. Można to zrobić podczas korzystania z usług samodzielnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na stronie. Wówczas, zablokujemy dalszą możliwość wykorzystania twoich danych. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

Aby zapewnić odpowiednio dostosowany wygląd i optymalną funkcjonalność tej witryny, rozwiązania i technologie, stosowane przez econda GmbH (www.econda.de) nie tylko gromadzą i przechowują anonimowe dane, ale także wykorzystują te dane do opracowania profilu użytkowników oznaczonych pseudonimami. Do tego celu mogą być wykorzystane pliki „cookies”, których pobieranie umożliwia przeglądarka internetowa. Bez wyraźnej zgody użytkownika, jednak profile użytkowników nie będą przechowywane razem z danymi odnoszącymi się do określonego pseudonimem użytkownika. W szczególności adresy IP są odtwarzane w sposób uniemożliwiający odczytanie, niezwłocznie po otrzymaniu, co sprawia, że niemożliwe jest powiązanie profilu użytkowania z adresem IP. Odwiedzający tę stronę może zdecydować tutaj, w dowolnym czasie, o gromadzeniu i przechowywaniu swoich danych.

Bezpieczeństwo

Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych, które otrzymujemy od Was przed przypadkowym lub celowym usunięciem, manipulacją, utratą, dostępem nieuprawnionych osób do informacji. Te środki bezpieczeństwa są stale rozwijane, aby spełnić nowe standardy techniczne.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron zewnętrznych. Nasza polityka ochrony danych nie stosuje się do tych witryn.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, uwagi lub skargi, lub potrzebę uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z firmą lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych w firmie.

Na życzenie, Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG lub upoważniona firma może udzielić informacji o tym, czy dane osobowe były przechowywane przez nas, a jeśli tak, to jakie dane zostały zarejestrowane. Odpowiednie osoby kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej firmy

Thomas Biedermann

Data Privacy Officer

Schaeffler AG

Industriestrasse 1-3

91074 Herzogenaurach

Federal Republic of Germany

Dataprivacy@schaeffler.com