WYBIERZ TEST INA

INA

Test sprawdzający wiedzę dotyczącą elementów napędu pomocniczego, rozrządu i pomp wody INA