Zużycie dwumasowych kół zamachowych

18-11-12 / LuK

LUK_PC_Zuzycie_1A_1634.jpg
LUK_PC_Zuzycie_2_1634.jpg
LUK_PC_Zuzycie_3A_1634.jpg

Czynniki wpływające na czas eksploatacji.

Nowoczesne technologie - wyższe wymagania

Konstrukcje dwumasowych kół zamachowych stają się coraz bardziej skomplikowane, a jednocześnie znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie modeli pojazdów. Na poniżej zamieszczonych zdjęciach widoczne są najczęściej spotykane warianty. Wraz z rozwojem konstrukcji tego elementu rosną wymagania wobec odpowiedniej kultury technicznej użytkowania i utrzymania pojazdu. Na przedwczesne zużycie kół dwumasowych ma wpływ wiele czynników, nie mających nic wspólnego z wadą technologiczną, konstrukcyjną, czy materiałową. Główny problem leży w sposobie eksploatacji tak skomplikowanego zespołu mechanicznego.

Elementy współpracujące

Bardzo duży wpływ na okres eksploatacji koła mają bez wątpienia współpracujące z nim komponenty.

Niezależnie czy zużycie koła dwumasowego nastąpiło przedwcześnie, czy też zgodnie z założeniami konstruktorów, użytkownik pojazdu kojarzy je z drganiami występującymi na karoserii i elementach wnętrza pojazdu. Ponadto nieprawidłowości w pracy dwumasowego koła zamachowego, to grzechotanie w skrzyni biegów podczas pracy silnika na biegu jałowym, stuki podczas uruchamiania lub/ i gaszenia, przyśpieszania lub początku hamowania silnikiem. Uszkodzenie elementów tłumiąco- rozpraszających drgania powoduje w niektórych przypadkach silną nierównomierność pracy silnika na biegu jałowym lub w trakcie przyśpieszania. Może to prowadzić do zakłóceń powodujących chwilowy brak zwiększania prędkości jazdy w wąskim zakresie prędkości obrotowej silnika. Przy dużym luzie na łożysku koła zamachowego słyszalne jest grzechotanie w okolicy sprzęgła podczas jego załączania.

Technika jazdy

Bardzo istotną kwestią jest eksploatacja pojazdu związana z techniką jazdy.

Bardzo niekorzystna dla żywotności dwumasowych kół zamachowych jest jazda z tzw. dławieniem silnika, czyli jazda z małą prędkością, ale na wysokim biegu). Równie szkodliwa jest jazda o charakterze sportowym tj. gwałtowne puszczanie sprzęgła, prowadzące do przeciążenia dynamicznego sprężyn łukowych, kończącego się ich skróceniem lub pęknięciem zmęczeniowym. W konsekwencji powoduje to nieprawidłowe rozpraszanie i tłumienie drgań. Szczególnie niebezpieczne jest przeładowywanie pojazdu, dołączanie przyczep o masie przekraczającej masę przewidzianą dla danego pojazdu. Skutkuje to wprowadzeniem momentu oporów ruchu znacznie przekraczającego dopuszczalny konstrukcyjny moment obrotowy. Duże przekroczenie momentu, powoduje również uszkodzenie sprężyn łukowych.

Stan silnika

Podobne uszkodzenia zmęczeniowe sprężyn łukowych, czy też cylindrycznych powoduje, mówiąc ogólnie, kondycja silnika.

Pod tym określeniem mieści się nierównomierność biegu, czyli duże (wyższe od założonych konstrukcyjnie) drgania skrętne, wynikające z nierównomiernego ciśnienia sprężania i problemów z układem paliwowym, zapłonowym itp. Problemy ze wspomnianym już stanem silnika powodują między innymi efekt długotrwałego uruchamiania jednostki. Dla koła dwumasowego oznacza to pracę w zakresie prędkości obrotowych niższych od biegu jałowego, czyli w zakresie dużych drgań skrętnych (zakres, w którym przenoszone są drgania).

Firma LuK od ponad 25 lat rozwija technologię dwumasowych kół zamachowych, które stały się nieodłącznym elementem współczesnych układów napędowych.