BMW - pływające łożysko wysprzęglika – czy jest zepsute?

18-08-08 / LuK

LuK_PC_RB1634jpg.jpg

Ważna diagnoza

W odróżnieniu do wycofanego łożyska wysprzęglającego pierwszej generacji, powierzchnia styku z listkami sprężyny docisku może się poruszać. Wielu pomyśli, „coś tu jest nie tak”. „To będzie powodowało wibracje” powiedzą niektórzy. Ale ta konstrukcja jest właśnie taka dlatego, by tym wibracjom zapobiegać – wibracje na pedale sprzęgła są zredukowane a płynność wysprzęglania poprawiona.

Specyfika tego łożyska polega na tym, ze pierścień dociskowy wpięty jest w obudowę łożyska w taki sposób, że jest ruchoma. Luz ten niweluje nierówności w sprężynie talerzowej. Gwarantuje to wysprzęglanie i zasprzęglanie w jednolity sposób minimalizując wibracje. Bez obciążenia pierścień dociskowy jest luźny, jednakże jeżeli weźmiemy pod uwagę działanie systemu wysprzeglania stanie się jasne, że luz zniknie po zamontowaniu skrzyni biegów i odpowietrzeniu układu wysprzęglania.

Informacje praktyczne

Numery referencji w których występuje omówiona powyżej konstrukcja:

  • 500 0035 10
  • 500 0757 10
  • 500 0800 10
  • 500 0937 10

Wskazówki:

Schaeffler Automotive Aftermarket zawsze dostarcza części które są gotowe do montażu.

Ani obudowa , ani pierścień dociskowy nie powinny być smarowane – to powodowałoby niepotrzebne tarcie i przyklejanie się osadów.

Więcej informacji na temat łożysk wysprzęglających można znaleźć na portalu REPXPERT TUTAJ