Problem z działaniem sprzęgła w skrzyni biegów typu DSG w samochodach VW i Skoda po wymianie sprzęgła i koła zamachowego

18-07-16 / LuK

Problem z działaniem sprzęgła w skrzyni biegów typu DSG w samochodach VW i Skoda po wymianie sprzęgła i koła zamachowego

Profesjonalna naprawa skrzyń biegów DSG grupy VW.

Jak uniknąć powtórnej usterki po wymianie sprzęgła i koła zamachowego w pojazdach ze skrzynią biegów typu DSG !

Po wymianie sprzęgła i koła zamachowego w pojazdach ze skrzynią biegów typu DSG zdarzają się, ujawniające się zaraz po wymianie, przypadki nieprawidłowego funkcjonowania skrzyni biegów. Problem ten polega na przerwaniu procedury adaptacji sprzęgieł przez komputer diagnostyczny, w wyniku wykrytych nieprawidłowości w parametrach pracy sprzęgieł.

Po wymianie sprzęgła należy wykonać przyuczenia w module sterowania sprzęgłem, które wiążą się z „nauczeniem się” przez ten układ nowych parametrów sprzęgła. Każdy moduł sprzęgła jak każdy układ mechaniczny przy produkcji masowej jest wykonany z pewną tolerancją, którą wstępnie kompensujemy doborem podkładek. Jednak ostatecznie tolerancje punktów pracy sprzęgła muszą być sprawdzone i zapisane w pamięci komputera sterującego skrzynią biegów i sprzęgłem. W tym celu komputer diagnostyczny przeprowadza procedurę, która w dużym uproszczeniu realizowana jest w następujący sposób:

  • na postoju przy załączonym zapłonie wykonywane są przyuczenia i kontrola przemieszczenia się siłowników sprzęgieł
  • następnie na pracującym silniku i zablokowanym hamulcu, kontrolowany jest i przyuczany próg załączenia sprzęgła i jego rozłączenia
  • kolejnym etapem jest kontrola i zapamiętanie parametrów dla obydwu sprzęgieł podczas pełzania i asysty podczas ruszania, realizowanym przez trzykrotne ruszanie na biegu pierwszym i wstecznym
  • ostatnia faza to jazda na poszczególnych biegach, z utrzymaniem poszczególnych przełożeń w odpowiednich odcinkach czasowych i przy odpowiedni obciążeniu silnika oraz realizacja kick down i w pełni automatycznej zmiany biegów.

Jeśli wystąpią nieprawidłowości ( jeden lub kilka parametrów poza granicą tolerancji) podczas wykonywania adaptacji, komputer diagnostyczny przerywa proces adaptacji podczas ostatniego kroku i działanie sprzęgła zostaje przełączone na bieg zastępczy.

Podczas kontroli pamięci błędów, odczytamy w większości przypadków :

  • sprzęgło I poza granicą tolerancji,
  • sprzęgło II poza granicą tolerancji,
  • uszkodzenie czujnika prędkości obrotowej (w VW Touran).

W przypadku wyżej przedstawionego efektu i zapisanych błędów, większość warsztatów, kasuje błędy i usiłuje wykonać procedurę kontroli i przyuczenia ponownie. To kończy się niepowodzeniem i w następstwie zdjęciem skrzyni biegów, demontażem sprzęgła i ponownym doborem podkładek i jego montażem. Były również przypadki wymiany sprzęgła.

Błędy mówiące o sprzęgłach poza granicą tolerancji mogą sugerować nieprawidłowy dobór podkładek kompensacyjnych lub uszkodzenie modułu sprzęgła. Jeśli okaże się, że montaż był wykonany prawidłowo i wymiana sprzęgła też nie pomogła, to w niektórych przypadkach podejmowano decyzję o wymianie układu mechatroniki. Szczególnie takie decyzje podejmowano w samochodach VW Touran, gdzie dodatkowo był zapamiętany błąd czujnika prędkości obrotowej silnika.

W przypadkach, które pomagaliśmy rozwiązać, problem nie tkwił w niedotrzymaniu ściśle określonych procedur wymiany sprzęgła (odpowiedni dobór podkładek), a leżał po stronie doboru części .

Oczywiście bywały pojedyncze przypadki nieprawidłowego montażu ale związane były trochę z innym zachowaniem się zespołu skrzynia biegów – sprzęgło i z innymi zapamiętanymi błędami.

W naszym asortymencie mamy kilka numerów referencyjnych dwumasowych kół zamachowych (DKZ) współpracujących ze sprzęgłem typu 2CT i skrzynią biegów typu DSG dla grupy VW, do silników wysokoprężnych i silników z zapłonem iskrowym (415062609, 415054509, 415053109, 415054209, 415050309). Pomiędzy DKZ występują różnice związane z tym, czy pojazd jest wyposażony w system START& STOP, czy nie. Różnica ta przejawia się w liczbie zębów wieńca rozrusznika. Dla systemu START& STOP moduł zęba jest większy i dlatego te DKZ mają 129 zębów (wynika to między innymi z częstych rozruchów silnika), natomiast koła bez systemu START& STOP mają 132 zęby.

Istotne jest, że nawet jeśli zastosujemy nieprawidłowe DKZ to podczas uruchamiania nie usłyszymy nieprawidłowych dźwięków z połączenia DKZ - zębnik rozrusznika, które mogłyby to sygnalizować.

W komputerze sterującym skrzynią biegów typu DSG i sprzęgłem suchym typu 2CT, czujnik prędkości obrotowej wału korbowego generuje sygnał w oparciu o wieniec DKZ. Czyli n-koderem jest wieniec rozrusznika.

Ponadto komputer ten otrzymuje informację o prędkości obrotowej silnika z jego komputera sterującego, po linii CAN. Przy zastosowaniu niewłaściwego DKZ wystąpi niezgodność wartości prędkości obrotowej z czujnika komputera sterującego sprzęgłem i skrzynią biegów a otrzymaną wartością z komputera sterującego silnikiem.

Aby nie doszło do pomyłki Schaeffler wydał Service Info LuK- 0044, które załączone jest w naszym katalogu części dla każdego numeru referencyjnego DKZ do tego typu skrzyni biegów. Można je także pobrać w prawej, górnej części strony..

W dokumencie tym zalecamy policzenie liczby zębów wieńca rozrusznika na zdemontowanym DKZ i na tej podstawie porównujemy z liczbą zębów w wytypowanym DKZ.

Jeśli już został popełniony w/w błąd, należy sprawdzić wartości w poszczególnych grupach bloku wartości mierzonych, dotyczących zakresu pracy poszczególnych sprzęgieł i wartości prędkości obrotowych silnika (dwie wartości: jedna pochodzi z komputera sterującego silnikiem, drugą mierzy komputer sterujący sprzęgłem i skrzynią biegów). Odczytów poszczególnych wartości i ich interpretacji należy dokonać zgodnie z dokumentacją poszczególnych pojazdów z grupy VW.

W jednym z przypadków dotyczących Skody Superb rok modelowy 2010, silnik 1,8 TSI, zapamiętane były dwa błędy:

1. P177B Sprzęgło I osiągnięta granica tolerancji

2. P177C Sprzęgło II osiągnięta granica tolerancji

oraz odczytane wartości prędkości obrotowych silnika były następujące:

1. prędkość odczytana przez komputer sterujący sprzęgłem i skrzynią biegów - 835 obr/min

2. prędkość odczytana przez komputer sterujący silnikiem – 852 obr/min

Wartość prędkości 1 była niższa, gdyż zastosowane zostało DKZ o mniejszej liczbie zębów wieńca rozrusznika (129 zębów).

Ta różnica wartości prędkości obrotowych silnika odczytana podczas realizowania procedury nastaw podstawowych wygenerowała dwa błędy P177B i P177C.

Jak wynika z przedstawionej sytuacji bardzo istotny jest dobór części i korzystanie z dokumentacji technicznych producentów części, pojazdów.