Śruby montażowe do dwumasowych kół zamachowych

17-02-16 / LuK

Śruby montażowe do dwumasowych kół zamachowych

Uszkodzone DKZ powoduje brak lub niepełne eliminowanie drgań skrętnych

Śruby montażowe do dwumasowych kół zamachowych

Użytkowanie pojazdu z uszkodzonym dwumasowym kołem zamachowym lub pojazdu z zastosowanym nieodpowiednim sztywnym kołem zamachowym (zamiast przewidzianego koła dwumasowego), może powodować brak lub niepełne eliminowanie drgań skrętnych generowanych przez silnik spalinowy. Przeniesienie takich drgań na elementy tzw. łańcucha napędowego powoduje między innymi uszkodzenie kół zębatych w skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych, przekładniach głównych, uszkodzenie przegubów napędowych lub przegubów kardana na wałach napędowych. Ponadto uderzenia zębów kół zębatych na wałku sprzęgłowym i zdawczym powoduje odkształcenia poprzeczne wałków, co często doprowadza do uszkodzenia ich łożysk. Wymieniono tylko niektóre z uszkodzeń, które mogą wystąpić po bliżej nieokreślonym przebiegu. Drgania te również mogą być odczuwalne na karoserii i powodować jej pęknięcia, uszkodzenia innych elementów wyposażenia wnętrza pojazdu (szczególnie poluzowania się mocowań). Dlatego właściwa diagnostyka I ewentualna wymiana dwumasowego koła zamachowego przy każdej wymianie sprzęgła jest tak istotna. Z uwagi na zastosowanie specjalnych śrub mocujących, profesjonalny montaż dwumasowych kół zamachowych i kompaktowych zestawów wiąże się nieodzownie z ich wymianą na nowe.

Przyczyny wymiany śrub mocujących dwumasowych kół zamachowych.

Z uwagi na silne obciążenia o zmiennych wartościach, do montażu kół zamachowych stosuje się specjalne śruby mocujące. Są to śruby o podwyższonym stopniu elastyczności tzw. rozciągliwe oraz śrubyz mikrouszczelnieniem. Śruby rozciągliwe posiadają elastyczny rdzeń o średnicy odpowiadającej ok. 90% średnicy gwintu. Podczas dokręcania śruby, z określonym przez producenta pojazdu momentem dokręcającym (w niektórych przypadkach z dodatkową wartością kąta obrotu), śruba mocująca zachowując pewną elastyczność zaczyna się nieznacznie rozciągać. Powstająca w tym momencie siła dociągająca śrub, jest większa od obciążeń zewnętrznych, oddziałujących na koło zamachowe i jego mocowanie. Dzięki elastyczności śrub, układ zachowuje doskonałą stabilność również przy granicznych wartościach obciążeń. Zwykłe śruby, nie posiadające takich właściwości, nawet przy dużym współczynniku bezpieczeństwa na zerwanie, po pewnym czasie eksploatacji uległyby uszkodzeniu na skutek zmęczenia materiału. Śruby z mikrouszczelnieniem (to mogą być również śruby rozciągliwe), spełniają również zadanie odizolowania układu sprzęgła od wypełnionej olejem skrzyni korbowej silnika. Jest to konieczne w przypadku przewiercenia otworów montażowych na wylot do silnika. Ponadto warstwa uszczelniająca śruby posiada właściwości klejące i klinujące, co pozwala uniknąć stosowania innych środków o podobnych właściwościach. Śruby wykręcone przy demontażu zużytego koła nie mogą być ponownie zastosowane. Często ulegają pęknięciu podczas ponownego dokręcania, a warstwa klinująca nie spełnia już swojego zadania. W związku z powyższym, Schaeffler Automotive Aftermarket dołącza śruby montażowe do zestawów DKZ lub oferuje je do nabycia w osobnych kompletach.

Dlaczego nie każdy zestaw DKZ posiada śruby montażowe?

Aktualnie, nasza bogata oferta programowa obejmuje ok. 350 różnych zestawów samych dwumasowych kół zamachowych z dołączonymi śrubami montażowymi. Jednakże z uwagi na zastosowanie danego DKZ w różnych modelach, w każdym przypadku może być konieczne użycie innego kompletu śrub. Z tej właśnie przyczyny, wszystkie DKZ są oznaczone w katalogach specjalnym kodem, który informuje czy zestaw zawiera śruby montażowe czy też nie. Informacje na temat wszystkich DKZ oferowanych przez Schaeffler Automotive Aftermarket (w tym parametry i właściwe momenty dokręcenia) w formie specjalnych tabel dostępne są do ściągnięcia w formie pliku pdf.