Wymiana Koła Zamachowego ze sprzęgłem ciągnionym na przykładzie grupy PSA

30-08-2019 / LuK

Wymiana_kola_1_1634.jpg
Wymiana_kola_2_1634.jpg
Wymiana_kola_5_1634.jpg
Wymiana_kola_8_1634.jpg

Sprzęgło ciągnione jest dosyć rzadko spotykane w samochodach osobowych i dostawczych. Jego montaż jest zdecydowanie bardziej skomplikowany w porównaniu do wersji pchanej. Z tego powodu stanowi ono wyzwanie dla warsztatu.

Aby uniknąć problemów mechanik musi zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych faktów podczas montażu nowego jak i oceny starego zestawu. Podstawową różnicą jest sposób działania. Łożysko oporowe jest trwale połączone ze sprężyną talerzową docisku i jego dociśnięcie w stronę skrzyni biegów powoduje rozłączenie układu.
Wymiana_kola_1_1634.jpg

Fot. 1 Zdjęcie przedstawia sprzęgło ciągnione

DEMONTAŻ
Zanim zdejmiemy skrzynię biegów konieczne jest rozłączenie układu wysprzęglania. Zgodnie z technologią, obowiązkowe jest wyprasowanie trzpienia podtrzymującego widełki łożyska za pomocą specjalnego narzędzia. Niestety dość często dla ułatwienia procesu odkręcany jest docisk poprzez rewizję. Z tego powodu nie znamy stanu technicznego połączenia sworzniowego w układzie wysprzęglania, a to powoduje problemy z montażem nowego sprzęgła lub jego eksploatacją. Schaeffler rekomenduje wymianę widełek i trzpienia z każdą wymianą zestawu sprzęgła.
Wymiana_kola_2_1634.jpg

Fot. 2 Wyprasowywanie trzpienia widełek

Uwaga: Service Info LuK 0062 opisujące niezbędny do wykonania tego działania przyrząd jest dostępne w prawej, górnej części strony
Wymiana_kola_4_1634.jpg

Fot. 3 Zużyty układ wysprzęglania (po lewej), nowy po prawej

DIAGNOZA
Pozostawienie starych elementów powoduje problemy z zapięciem nowego łożyska oporowego w docisku, wyłamanie jednego z elementów nośnych łożyska (ucha), ze względu na nieliniowe prowadzenie widełek, które też ulegają zużyciu. Powstały w ten sposób luz w układzie wysprzęglania degraduje pierścień osadczy. Drgania w układzie powodują  ocieranie sprężyny talerzowej o wieszaki docisku, co zwiększa opory na pedale sprzęgła. Dalsza eksploatacja prowadzi do przyśpieszonej awarii w postaci rozpięcia się układu sprzęgła i kolejnego demontażu skrzyni biegów.
Wymiana_kola_5_1634.jpg

Fot. 4 Ocieranie sprężyny talerzowej o obudowę docisku

Wymiana_kola_6_776.jpg

Fot. 5 Zużyty pierścień osadczy

MONTAŻ
Jeśli łożysko oporowe posiada plastikową tuleję prowadzącą musi ona znajdować się na pierścieniu (może zsunąć się podczas transportu). Zatrzaśniecie łożyska ze zsuniętą prowadnicą będzie niemożliwe. Nie wolno smarować pierścienia osadczego!
Wymiana_kola_7_776.jpg

Fot. 6 Właściwa pozycja montażowa plastikowej tulei łożyska oporowego

Po zamontowaniu skrzyni biegów zatrzaśniecie łożyska odbywa się poprzez wypchnięcie widełek w stronę przeciwną do pracy siłownika. Charakterystyczny trzask potwierdza właściwe osadzenie współpracujących elementów.
Wymiana_kola_8_1634.jpg

Fot. 7 Zatrzaśnięcie łożyska w docisku odbywa się po montażu skrzyni biegów