Test działania DKZ

Test działania DKZ

Informacje ogólne

Koffer_DVD2012_frei.jpg

Przyrząd diagnostyczny LuK pozwala dokonać następujących pomiarów dwumasowego koła zamachowego:
 

 • Pomiar kąta swobodnego obrotu
 • Pomiar luzu krawędziowego

Pomiary te, wraz z obserwacją ubytków smaru, obciążenia termicznego, funkcjonalności sprzęgła itp., pozwala na wiarygodną ocenę stanu DKZ

Kąt swobodnego obrotu to kąt w którym pierwotna i wtórna masa DKZ mogą być względem siebie obracane do momentu obciążenia sprężyn łukowych. Pomiar kąta swobodnego obrotu służy jako wyznacznik zużycia koła zamachowego.

Uwaga:

W niektórych konstrukcjach DKZ występuje wkładka cierna wyczuwalna w postaci silnej blokady w jednym kierunku. W tym przypadku użyj większej siły aby obrócić masę wtórną względem pierwotnej kilka dodatkowych milimetrów, tak aby wyczuwalny był opór sprężyn łukowych, po czym pozwól masie wtórnej na powrót do pozycji spoczynku. To również pozwala na obrót wkładki ciernej wewnątrz DKZ.

Luz krawędziowy występuje kiedy obydwie masy DKZ przechylają się względem siebie.
 

Który test jest właściwy?

Bild2.jpg

W dwumasowych kołach zamachowych z parzystą liczbą otworów montażowych można centralnie zamocować dźwignie pomiarową, w celu pomiaru kąta swobodnego obrotu za pomocą miernika kątowego. Jako, że można takiego pomiaru dokonać w większości DKZ, powinna być to podstawowa metody diagnozy dwumasowych kół zamachowych.
 

Bild3.jpg

W niektórych DKZ otwory śrub mocujących sprzęgło nie są umieszczone symetrycznie, a więc dźwignia pomiarowa nie może być zamontowana centralnie. W takim przypadku kąt swobodnego obrotu musi być zmierzony poprzez przeliczenie lzębów podczas takiego obrotu.

Różnice te nie mają znaczenia przy pomiarze luzu krawędziowego.

Pomiar kąta swobodnego obrotu z użyciem miernika

Bild4.jpg

 • Zdemontuj skrzynię biegów oraz sprzęgło zgodnie z zaleceniami producenta.
   
 • Wkręć odpowiednie trzpienie mocujące (M6, M7 lub M8) do dwóch przeciwległych otworów po śrubach mocujących sprzęgło.
   

Bild5.jpg

 • Wycentruj dźwignię pomiarową i dokręć nakrętki na trzpieniach mocujących.

  Miernik kątowy musi być ustawiony centralnie na kole zamachowym.

Bild6.jpg

 • Zablokuj DKZ używając blokady i właściwych dystansów dołączonych do zestawu. Upewnij się, czy oba zęby blokady we właściwy sposób przylegają do wieńca zębatego.

   Jeśli dołączone dystanse nie są wystarczające, należy użyć dodatkowych podkładek.
   

Bild7.jpg

 • Jeżeli blokada może być zamontowana jedynie na otworze z zamontowanym kołkiem, należy użyć specjalnej tulei.
   

Bild8.jpg

 • Przykręć podstawę miernika zegarowego do bloku silnika, miski olejowej lub umocuj do blokady wieńca zębatego. W razie potrzeby zastosuj tuleję adaptacyjną.
   

Bild9.jpg

Jeśli jest taka potrzeba można użyć tej samej śruby do przymocowania podstawy miernika zegarowego i blokady koła zamachowego.
 

Bild10.jpg

 • Zamocuj ramię blokujące miernika kątowego, opierając go o wieniec zębaty i następnie zablokuj obiema śrubami.
   

Bild11.jpg

 • Obróć masę wtórną DKZ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do wyczuwalnego oporu sprężyny łukowej.

  Uwaga:
  W niektórych konstrukcjach DKZ występuje wkładka cierna wyczuwalna w postaci silnej blokady w jednym kierunku. W tym przypadku użyj większej siły aby obrócić masę wtórną względem pierwotnej kilka dodatkowych milimetrów, tak aby wyczuwalny był opór sprężyn łukowych, po czym pozwól masie wtórnej na powrót do pozycji spoczynku. To również pozwala na obrót wkładki ciernej wewnątrz DKZ.

Bild12.jpg

 • Powoli zwolnij dźwignię pomiarową aż do zwolnienia sprężyn. Ustaw wskazówkę miernika kątowego na „0”.
   

Bild13.jpg

 • Obróć masę wtórną DKZ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do wyczuwalnego oporu sprężyny łukowej (jeżeli w DKZ występuje tarcza kontroli tarcia postępuj według wskazówek zamieszczonych wcześniej).
   

Bild14.jpg

 • Powoli zwolnij dźwignię pomiarową aż do zwolnienia sprężyn. Odczytaj wartość kąta swobodnego obrotu na mierniku kątowym – patrz tabela wartości pomiarowych.
   

Pomiar kąta swobodnego obrotu poprzez liczenie zębów wieńca

Bild15.jpg

 • Zdemontuj skrzynię biegów oraz sprzęgło zgodnie z zaleceniami producenta.
   
 • Wkręć odpowiednie trzpienie mocujące (M6, M7 lub M8) do dwóch przeciwległych otworów po śrubach mocujących sprzęgło.
   

Bild16.jpg

 • Wycentruj dźwignię pomiarową i dokręć nakrętki na trzpieniach mocujących.

  Ponieważ ilość otworów na śruby sprzęgła jest nieparzysta szczelinowe ramię nie może być zamocowane centralnie w DKZ.
   

Bild17.jpg

 • Zablokuj DKZ używając blokady i właściwych dystansów dołączonych do zestawu. Upewnij się, czy oba zęby blokady we właściwy sposób przylegają do wieńca zębatego
   

Bild18.jpg

Jeżeli blokada może być zamontowana jedynie na otworze z zamontowanym kołkiem, należy użyć specjalnej tulei.
 

Bild19-Kopie.jpg

 • Użyj dźwigni aby obrócić masę wtórną DKZ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do wyczuwalnego oporu sprężyny łukowej.

  Uwaga:
  W niektórych konstrukcjach DKZ występuje wkładka cierna wyczuwalna w postaci silnej blokady w jednym kierunku. W tym przypadku użyj większej siły aby obrócić masę wtórną względem pierwotnej kilka dodatkowych milimetrów, tak aby wyczuwalny był opór sprężyn łukowych, po czym pozwól masie wtórnej na powrót do pozycji spoczynku. To również pozwala na obrót wkładki ciernej wewnątrz DKZ.

Bild20.jpg

 • Powoli zwolnij dźwignię pomiarową aż do zwolnienia sprężyn. 

  Zrób znak na wieńcu zębatym oraz na masie wtórnej.

Bild21.jpg

 • Obróć masę wtórną DKZ zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do wyczuwalnego oporu sprężyny łukowej. Powoli zwolnij dźwignię pomiarową aż do zwolnienia sprężyn.

Bild22.jpg

 • Policz liczbę zębów na wieńcu pomiędzy znakiem wykonanym podczas przeciwnego obrotu, a obecnym położeniem.
   

Pomiar luzu krawędziowego

Bild23.jpg

 • Zamocuj czujnik zegarowy do podstawy.

Bild24.jpg

 • Ustaw miernik zegarowy tak, aby końcówka miernika dotykała trzpienia mocującego i ustaw wymagane napięcie wstępne.

  Uwaga:
  Pomiar musi być przeprowadzony z dużą uwagą. Zastosowanie zbyt dużej siły może spowodować błędne wskazania, a także może spowodować uszkodzenie DKZ.
   

Bild25.jpg

 • Łagodnie naciśnij dźwignię pomiarową w kierunku silnika (np. używając kciuka) aż do oporu.

  Przytrzymaj w tej pozycji i ustaw miernik na „0".

Bild26.jpg

 • Delikatnie pociągnij dźwignię pomiarową aż do oporu. Odczytaj wartość na mierniku zegarowym i porównaj z wartościami pomiarowymi DKZ.