Imprint

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ:
Schaeffler Polska Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Polska

Telefon : +48 22 245 85 00

Fax. : +48 22 878 31 64

Email: info.pl@schaeffler.com

Numer NIP: 521-03-24-266

Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000136224

Osoby upoważnione do reprezentowania firmy: Bauerreis Stefan, Künstler Krzysztof, Lechner Sascha, Remjasz Marek