NEW

Eliminacja hałasów podwozia

Wszystkie śruby i połączenia muszą być prawidłowo dokręcone

Wszystkie śruby i połączenia muszą być prawidłowo dokręcone

Uszkodzone amortyzatory lub sprężyny mogą powodować uciążliwe dźwięki

Uszkodzone amortyzatory lub sprężyny mogą powodować uciążliwe dźwięki

Kontrola wzrokowa jako pierwszy krok diagnozy zawieszenia

Kontrola wzrokowa jako pierwszy krok diagnozy zawieszenia

Jakie rodzaje hałasów występują w podwoziu? W technice budowy samochodów używa się pojęcia NVH, co oznacza Noise (hałas), Vibration (wibracje) i Harshness (szorstkość). Hałas jest przenoszony jako dźwięk, a wibracje są odczuwalnymi impulsami, które nie są powodowane przez nawierzchnię drogi. Szorstkość to nadmierna reakcja pojazdu na nawierzchnię drogi, którą można poczuć i ewentualnie usłyszeć. Standardowa diagnostyka w zakresie hałasów i wibracji często nie daje wyraźnych przyczyn powstawania takich niepożądanych zjawisk. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest sprawne. Czasami za przyczynę uznaje się zużytą część. Często jednak prawdziwej przyczyny należy szukać gdzie indziej, a niewłaściwie pracujący amortyzator lub pojawianie się tzw. ząbkowania na oponie są konsekwencją innej usterki. Ważne jest, aby nie tylko „leczyć” objawy. Przykładowo, jeżeli zawieszenie nie działa prawidłowo zarówno przy ściskaniu (dobicie) jak i przy rozciąganiu (odbicie), nie należy poprawiać komfortu jazdy poprzez zmniejszenie ciśnienia w oponach.


Pytania, które należy zadać w momencie rozpoczęcia diagnostyki: W jaki sposób objawia się usterka? Jak współpracują ze sobą poszczególne elementy podwozia? Jak stare są poszczególne części? Czy istnieje możliwość, że użyta część zamienna była uszkodzona już w momencie montażu? Czy może mieć to związek z już przeprowadzonymi naprawami? Czy przestrzegano terminów przeglądów i inspekcji? Czy usterka pojawiła się nagle czy stopniowo? Czy ma to związek z wypadkiem? 


Rozpocznij od prawdopodobnych przyczyn: 
Często już podczas kontroli wzrokowej widać...

  • nieprawidłowo dokręcone lub uszkodzone śruby i nakrętki, 
  • pęknięte sprężyny lub 
  • uszkodzone stabilizatory. 

Amortyzatory są niekiedy montowane jako wstępnie naprężone lub widoczna jest tzw. mgła olejowa – przy czym mgła taka może pochodzić także z innych źródeł. Jednak drobne nieszczelności rzadko oddziałują negatywnie na działanie całego układu zawieszenia. Ponadto należy sprawdzić, czy tuleje, połączenia gumowo-metalowe, przeguby kulowe, łożyska lub manszety ochronne podwozia nie wykazują zużycia lub uszkodzeń. To samo dotyczy łożysk kół: czy może wykazują za duży luz? Również nierównomierne zużycie opon lub ich charakterystyczne miejscowe zniszczenie to wyraźne wskazówki nieprawidłowej pracy układu zawieszenia. Jeżeli powyższe wskazówki okażą się nieprzydatne, należy ponownie sprawdzić wszystkie krytyczne elementy i rozszerzyć poszukiwania na inne obszary pojazdu.