JAK PRZEDŁUŻYĆ WAŻNOŚĆ POSIADANYCH PUNKTÓW BONUSOWYCH REPXPERT?


Zarejestrowany na portalu REPXPERT warsztat może uczestniczyć w programie bonusowym REPXPERT. Możesz używać zebranych punktów bonusowych zarówno do zakupu specjalistycznych instrukcji montażowych, jak i artykułów oferowanych w sklepie bonusowym REPXPERT.

Tutaj zamieszczamy wszystkie informacje, dotyczące ważności posiadanych punktów bonusowych:

1) Jak długo ważne są punkty bonusowe REPXPERT?

Twoje punkty bonusowe mają nieograniczoną ważność, jeśli zarejestrujesz kupon na swoim koncie przed upływem terminu ważności, który jest na nim wydrukowany. Ale należy pamiętać: Jeśli użytkownik w ciągu roku od ostatniej aktywności nie zarejestrował kolejnego kuponu lub nie wykorzystał żadnych punktów bonusowych na portalu www.repxpert.pl - na przykład aby skorzystać z usług katalogu TecRMI® lub dokonać zakupu produktów w sklepie bonusowym - wszystkie zebrane punkty bonusowe ulegają skasowaniu.

2) Czy jest określony termin rejestracji punktów bonusowych, które zawiera kupon?

Tak. Rejestracji należy dokonać przed upływem terminu ważności kuponu. Można go znaleźć w dolnej części głównej strony kuponu.

3) Czy jest możliwe przedłużenie ważności posiadanych punktów bonusowych REPXPERT? Jeśli tak, jak można tego dokonać?

Tak, możliwe jest przedłużenie ważności posiadanych punktów bonusowych o kolejny rok. Ważna informacja: nie wystarczy w tym celu logować się regularnie na portalu REPXPERT. Aby odnowić ważność zgromadzonych punktów bonusowych na kolejne 365 dni, należy dokonać jednego z poniższych działań:
 
  • Zarejestrowanie nowego kuponu bonusowego tutaj, aby dodać kolejne punkty do swojego konta na portalu REPXPERT. Dzięki temu, wydłuża się ważność wszystkich posiadanych punktów bonusowych o jeden rok, poczynając od tego dnia.
  • Wydanie części punktów bonusowych na zakup specjalistycznych informacji montażowych TecRMI. Pozostałe na koncie użytkownika punkty bonusowe będą ważne przez kolejnych 365 dni, poczynając od tego dnia.
  • Dokonanie zakupu jakiegokolwiek produktu w sklepie bonusowym REPXPERT. Pozostałe na koncie użytkownika punkty bonusowe będą ważne przez kolejnych 365 dni, poczynając od tego dnia.

Jeżeli żadne z tych działań nie zostanie wykonane, wszystkie, zgromadzone na koncie użytkownika punkty bonusowe ulegną skasowaniu po roku braku aktywności.

Masz jeszcze jakieś pytania? Inne pytania i odpowiedzi dotyczące programu bonusowego REPXPERT znajdziesz tutaj.